Případ komplikované boreliózy

Pacient L.S. - učitel tělocviku, sportovec nar. 6.7.1945, který nikdy nestonal a u lékaře nebyl 40 let, docházel jen na preventivní prohlídky v rámci zaměstnání.

Nyní důchodce, dosud zdravý, léky dlouhodobě neužívá, dosud zcela bez zdravotních problémů.

Poprvé vyšetřen na ERI 5.8.2018 pro potíže s otokem kotníku doprovázeného silnou bolestivostí s nemožností dotyku na danou končetinu.

Vyšetřen na ERI týden po akutním vyšetření na infekční ambulanci FN Bulovka, kdy vyšetřen pro příznaky akutní boreliózy - erytema migrans (červená skvrna) na LDK (levá dolní končetina) a nasazeno celkově antibiotikum Doxybene. Antibiotika před tímto nasazením neužíval více než 40 let !!! Po týdnu užívání mi volal syn dotyčného s tím, že sice problémy s příznaky boreilozy jsou na ústupu, ale nastal u dotyčného jiný nový problém - výrazná bolest s otokem a zarudnutím a bolestivostí v oblasti pravého kotníku. Na pravou končetinu nemohl dotyčný pacient ani došlápnout. Syn tohoto pacienta se mě dotazoval, na kterou ambulanci pohotovosti s ním má jet na vyšetření. Zda na chirurgii, pro akutní bolestivost a otok kotníku vlivem špatného došlápnutí / před 2 dny před tímto vzplanutím měl pacient problém s obutím, které mu dělalo problémy a několikrát špatně na PDK došlápl. Nebo se jedná o komplikaci při léčbě boreliózy a je nutná změna antibiotika pro nové vzplanutí zánětu i při terapii antibiotiky. A tudíž jít znovu na infekční ambulanci.

Po otestování pacienta s pomocí ERI byla nejasná a nepřehledná diagnosa objasněna.

Jednalo se o akutní streptokokovou infekci v oblasti kotníku, který byl předchozími traumaty predisponován k akutnímu zánětu z ložiska chronické infekce, která byla situována do oblasti tonsil. Pacient nikdy neprodělal akutní strepotokokovou tonsilitidu, ale, tak jako nás všechny, ho čas od času v krku bolelo. Tomuto příznaku nevěnoval nikdy dostatečnou pozornost, protože ho během 2-3 dnů v krku bolest přestalo.

Nyní ale z důvodu nasazení ATB Doxybene, který dobře zaléčil boreliozu, ale ne zcela dostatečně doutnající streptokovou infekcií v krku, která díky tomuto akutně vzplála a hematogenně tzn. krví se z ložiska chronického zánětu roznesla do predisponovaného terénu - tj. akutního traumatu po opakovaném špatném došlápnutí na PDK. Nastartováním akutní streptokokové sepse - erysypelu CRP 74 mg/l - byla jasná indikace ke změně antibitotika na Duomox z Doxybene, který již rozběhlou boreliovou infekci doléčil a nastartovanou streptokokovou infekci zastavil. Po týdnu užívání antibiotika, tuto změnu provedli na interni ambulanci FN Bulovka dne 5.8. 2017.

Pacient do 2 dnů mohl volně došlapovat na končetinu a výrazně se mu ulevilo. Tato diagnostika na ERI byla provedena během 40 min.

Na interní a infekční ambulanci trvalo několik hodin, něž lékaři dosáhli stejného výsledku.

Pacientovi se již daří mnohem lépe od změny antibiotik.

V této fázi bylo ERI jako pomocník při diagnostických rozpacích a pomohlo nasměrovat diagnostiku a terapii správným směrem.

 

MUDr. Dagmar Drahorádová

 

TOPlist